Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.143/QĐ-LHHQuyết định27/10/2020Về việc thành lập Hội đồng phản biện Dự án đầu tư xây dựng cầu qua Sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời
2.80/QĐ-LHHQuyết định27/07/2020Về việc thành lập Hội đồng Giám định Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy, giai đoạn 2016 – 2020
3.100/KH-HĐGĐKế hoạch12/04/2019Kế hoạch giám định Vấn đề bình đẳng giới ở tỉnh Cà Mau - Thực trạng và giải pháp
4.Không sốKế hoạch18/03/2019Kế hoạch giám định Kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị đối với kiến nghị sau báo cáo phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời gian qua (2014-2018)
5.197/BC-LHHBáo cáo16/10/2019Báo cáo giám định về vấn đề bình đẳng giới ở tỉnh Cà Mau - Thực trạng và giải pháp
6.168/BC-LHHBáo cáo24/07/2019Báo cáo Giám định kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị đối với các kiến nghị sau báo cáo phản biện và giám định xã hội do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện trong thời gian qua (2014 – 2018)
7.38/QĐ-LHHQuyết định12/03/2019Về việc thành lập Hội đồng Giám định về vấn đề bình đẳng giới ở tỉnh Cà Mau – Thực trạng và giải pháp
8.35/QĐ-LHHQuyết định11/03/2019Về việc thành lập Hội đồng Giám định kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị đối với các kiến nghị sau báo cáo phản biện và giám định xã hội do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện trong thời gian qua (2014 – 2018)
9.171/BC-LHHBáo cáo23/08/2018Báo cáo Phản biện Dự án thu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình
10.170/BC-LHHBáo cáo23/08/2018Báo cáo Giám định Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Quay về đầu trang