Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học24/10/2019Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Một số giải pháp nâng cao chất lượng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau"
2.205/BC-LHHBáo cáo30/10/2019Báo cáo kết quả Hội thảo khoa học "Một số giải pháp nâng cao chất lượng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau"
3.170/BC-LHHBáo cáo08/08/2019Báo cáo kết quả Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học vào sản xuất và đời sống ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2018”
4. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học23/07/2019Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Thực trạng, giải pháp triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học vào sản xuất và đời sống ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2018"
5.05-BC/ĐĐLHHBáo cáo10/07/2019Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị
6.149/BC-LHHBáo cáo14/06/2019Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
7.23/BC-LHHBáo cáo26/02/2019Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng
8.102/KHPHKế hoạch18/04/2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo "Một số giải pháp nâng cao chất lượng Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Cà Mau"
9.62/KHPHKế hoạch22/03/2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề "Thực trạng, giải pháp triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học vào sản xuất và đời sống ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2018"
10.04/HTSTKTHội thi sáng tạo kỹ thuật10/04/2019Ứng dụng nguyên lý Venturi để tự động hóa công tác pha bột Clo trong khử trùng nước sinh hoạt
Quay về đầu trang