Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.96/QĐ-LHHQuyết định11/08/2020Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Lao động việc làm ở nông thôn – Thực trạng và giải pháp”
2.89/QĐ-LHHQuyết định06/08/2020Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển tôm càng xanh luân canh trên diện tích lúa sạch, an toàn-Giải pháp nâng cao giá trị nông sản phẩm”
3.110/TB-LHHThông báo25/08/2020Kết luận của Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau
4.109/QĐ-LHHQuyết định25/08/2020Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Liên hiệp hội Khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024
5.108/CTr-LHHChương trình25/08/2020Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
6.111/KHPH-LHH-SLĐTB&XHKế hoạch26/08/2020Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lao động việc làm ở nông thôn - Thực trạng và giải pháp”
7.88/KHPH-LHH-SNN&PTNTKế hoạch04/08/2020Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển tôm càng xanh xen canh trên diện tích lúa sạch, an toàn - Giải pháp nâng cao giá trị nông sản phẩm”
8. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học24/10/2019Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Một số giải pháp nâng cao chất lượng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau"
9.205/BC-LHHBáo cáo30/10/2019Báo cáo kết quả Hội thảo khoa học "Một số giải pháp nâng cao chất lượng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau"
10.170/BC-LHHBáo cáo08/08/2019Báo cáo kết quả Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học vào sản xuất và đời sống ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2018”
Quay về đầu trang