Yêu cầu đối thoại là nắm được tâm tư nguyện vọng của thanh niên qua đó kiểm tra lại các chủ trương hiện hành và đề ra chủ trương tới thích hợp hơn. Đối thoại theo từng chủ đề như về lao động việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, thanh niên lập nghiệp; về tổ chức tập hợp bồi dưỡng giáo dục đạo đức xây dựng lực lượng thanh niên; về an ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội, văn hóa - xã hội.

Thanh niên tham dự hết sức cởi mở đặt ra gần 20 câu hỏi trên 50 vấn đề rất thiết thực như: thời gian đào tạo nghề quá ngắn nên chất lượng không cao, chính sách vốn cho thanh niên lập nghiệp, giải quyết việc làm thế nào, chiến lược phát triển lực lượng thanh niên, đối phó với tác động tiêu cực của mạng xã hội...

Các ngành liên quan nghiêm túc lắng nghe và trả lời rõ ràng. Ngân hàng chính sách, Tỉnh đoàn thông báo một số chính sách và hướng dẫn về vốn đầu tư; Sở Lao động thương binh xã hội thừa nhận một số hạn chế và đề ra một số giải pháp khắc phục và động viên lực lượng thanh niên cùng chia sẻ; Sở Giáo dục & Đào tạo xác định trách nhiệm về việc làm đối với các em đã tốt nghiệp, vấn đề quan tâm của ngành là phân luồng, hướng nghiệp theo yêu cầu xã hội và điều kiện của các em; Sở Nội vụ trả lời về tinh giản biên chế là chính sách quan trọng chẳng những giảm quỹ lương mà còn tạo điều kiện cho cải cách hành chính, chuẩn hóa cán bộ, bộ máy cơ quan nhà nước tinh gọn hoạt động hiệu quả hơn. Với chủ đề xây dựng lực thanh niên, Sở Nội vụ thông báo một số nội dung then chốt của chiến lược xây dựng lực lượng thanh niên, những kết quả và hạn chế đồng thời xác định những giải pháp mới. Tỉnh đoàn trả lời tốt câu hỏi về bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên và ngăn chặn tác động xấu từ các trang mạng xã hội. Sở Công thương trả lời các câu hỏi về bán hàng đa cấp như thông báo một số cơ chế chính sách quản lý của nhà nước và một số vụ đã được xử lý. Về xây dựng nông thôn mới, được Văn phòng Điều phối trả lời như báo lại một số kết quả khả quan và xác định xây dựng nông thôn mới là mục tiêu lâu dài và quan trọng, nhất là chất lượng phải tốt, vì vậy không được nôn nóng song phải hết sức cố gắng Sở Tài nguyên và môi trường thông báo một số giải pháp và kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường…

Cuộc đối thoại cung cấp nhiều thông tin tốt, giải tỏa được nhiều bức xúc của thanh niên; Ủy ban nhân dân tỉnh xác định tốt hơn các chủ trương đã qua và sắp tới;các ban ngành tỉnh cũng nâng thêm trách nhiệm đối với lực lượng thanh niên trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cuộc đối thoại kết thúc cùng ngày và sự phấn khởi của đại biểu.

V&B