Đến giữa tháng 5/2018 Công ty THHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ với hơn 1.600ha rừng được phê duyệt khai thác đang vào mùa cao điểm, với phương châm đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu, Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đẩy nhanh tiến độ khai thác, nhất là vào thời điểm giá gỗ lên cao, đất rừng đang vào mùa khô nên việc tận thu gỗ không bỏ phí như vào mùa mưa (cắt tận gốc) sản lượng gỗ theo đó cũng tăng lên đáng kể… sẽ kéo theo lợi nhuận khá cao để người dân vùng rừng yên tâm đầu tư cho vụ mùa sản xuất mới.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ luôn quan tâm công tác phòng chống cháy rừng, kiểm tra, túc trực thường xuyên tại những điểm nóng có nguy cơ cháy cao, bảo đảm an toàn cho những cánh rừng bình yên trong mùa khô hạn./.

Thanh Trà

Gỗ keo lai nguồn lợi đang phát huy giá trị kinh tế trên vùng đất U Minh Hạ

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ tạo điều kiện cho người dân vùng rừng và thương lái khai thác và tập kết gỗ rất thuận lợi cho việc chuyên chở

Máy móc thiết bị được huy động tối đa công suất để đẩy nhanh tiến độ khai thác gỗ keo lai

Chất lượng gỗ đồng đều được tận thu đúng quy cách giúp người dân vùng rừng có thêm nhiều lợi nhuận

Người dân phấn khởi với mùa khai thác gỗ được mùa, được giá