Năm 2016, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt 491 ngàn tấn, đạt 92% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, sản lượng tôm có 115 ngàn tấn, đạt 85% so với kế hoạch. Diện tích lúa canh tác có gần 72 ngàn ha, sản lượng đạt 496 ngàn tấn tăng 6,7%, năng suất gieo trồng 4,4 tấn/ha tăng 20% so với cùng kỳ. Trong năm, số lượng đàn gia súc, gia cầm xuất chuồng gần 2,9 triệu con, trong đó có hơn 214 ngàn con gia súc. Riêng diện tích rừng trồng có 4.453 ha, trong đó trồng mới 680 ha, trồng sau khai thác 3.641 ha và trồng rừng thay thế 132 ha. Về sử dụng nguồn vốn do sở làm chủ đầu tư có hơn 950 tỷ đồng và đã giải ngân 790 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch.

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: đưa tổng sản lượng thủy sản lên 530 ngàn tấn; sản lượng lúa 580 ngàn tấn; đàn gia súc, gia cầm xuất chuồng 3,07 triệu con; đưa diện tích rừng trồng tập trung lên 94.500 ha, có tỷ lệ che phủ 25%. Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cũng đẩy mạnh phát triển sản xuất ngư – nông – lâm nghiệp một cách toàn diện và bền vững; nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất nhất là về thủy lợi, sản xuất giống, tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh cần tập trung xây dựng hoàn thiện các quy hoạch tổng thể của ngành, nhất là lĩnh vực Thủy sản, tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; triển khai có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, rà soát tổng thể các mô hình sản xuất có hiệu quả; tăng cường công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, tập trung cao cho công tác PCCCR khi mùa khô 2016 – 2017 sắp đến; vận hành và sử dụng các công trình thủy lợi có hiệu quả nhất và đổi mới phương thức phối hợp giữa các ngành, các cơ quan có liên quan.

Dịp này, có 02 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ NN và PTNT cũng trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 30 cá nhân có những đóng góp tích cực cho ngành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tổ chức ký kết chương trình phối hợp năm 2017 với UBND Thành phố Cà Mau và các huyện, các ngành có liên quan./.

Văn Bạch