Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Thân Đức Hưởng; Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký Hội thi; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các phòng, ban trực thuộc UBND các huyện, thành phố; Ban Tổ chức Hội thi các huyện, thành phố Cà Mau.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VI được phát động từ 12/2017 đến 01/7/2019, kết quả có 139 giải pháp tham gia dự thi thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; nông, lâm, ngư nghiệp và môi trường; vật liệu, hóa chất, năng lượng; y tế, giáo dục đào tạo và lĩnh vực khác. Thường trực Ban Tổ chức Hội thi thành lập Hội đồng Giám khảo tiến hành chấm điểm các giải pháp dự thi, dựa vào Thể lệ Hội thi và kết quả chấm điểm, Ban Tổ chức Hội thi đã tuyển chọn được 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. So với các lần tổ chức Hội thi trước, Hội thi lần thứ VI đã có chuyển biến tích cực, có 9/9 huyện, thành phố đều có giải pháp tham gia dự thi; về chất lượng, các giải pháp đều có tính mới, sáng tạo, đã áp dụng thành công, mang lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đời sống; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; Ban Tổ chức Hội thi đã có nhiều kinh nghiệm, từng bước đi vào nề nếp, đã thành lập được Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện, thành phố; Hội đồng Giám khảo được lựa chọn có kiến thức chuyên môn phù hợp với từng lĩnh vực, đồng thời thực hiện nghiêm túc những nội dung, quy định chấm điểm của Ban Tổ chức Hội thi. Có thể khẳng định rằng, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau đã có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Thân Đức Hưởng đánh giá cao và biểu dương kết quả tổ chức Hội thi của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký Hội thi đã làm việc công tâm và đầy trách nhiệm. Đặc biệt là chúc mừng những thành tích của các cá nhân và các tập thể tác giả đạt giải, hoan nghênh tinh thần nhiệt tình tham gia của đông đảo tác giả có giải pháp dự thi; ghi nhận và cảm ơn các cơ quan, ban ngành, các địa phương trong tỉnh đã góp phần làm nên sự thành công của Hội thi lần thứ VI. Để phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cũng như những lần tổ chức Hội thi tiếp theo gặt hái nhiều thành công và đạt hiệu quả cao hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: lãnh đạo các cấp, các ngành phải thực sự quan tâm đến hoạt động về khoa học công nghệ, coi sự sáng tạo trong khoa học công nghệ là nguồn lực quyết định cho sự phát triển của đơn vị, địa phương vì thế cần tạo sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phát động, tổ chức Hội thi; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng tới đông đảo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng nhân dân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn dân; đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật nhằm lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia./.

Văn Thi