Chủ trì cuộc họp là Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; với sự tham dự của 11 đồng chí nguyên lãnh đạo; có trên 10 Phó trưởng các Ban, lãnh đạo Văn phòng và các phòng liên quan của HĐND tỉnh.

Đại biểu nghe các nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ năm 2020; hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ năm 2020; dự kiến Chương trình kỳ họp HĐND lần thứ 11 Khóa IX và một số nội dung khác.

Đại biểu cơ bản đồng tình các báo cáo và có một số lưu ý với Thường trực HĐND tỉnh:

Về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hầu hết là đạt và vượt. Điều đáng phấn khởi là sản xuất phát triển; trong đó ngành thủy sản, dù thời tiết bất lợi nhưng sản lượng nuôi trồng vẫn vượt chỉ tiêu; bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu chuyển đổi từ nghề cá “nhân dân” sang nghề cá có trách nhiệm, đang tích cực tổ chức lại có hiệu quả. GRDP tăng 7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,1 triệu đồng/năm, tăng so với cùng kỳ 8,3%. Về xây dựng xã nông thôn mới được quan tâm xuyên suốt. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chỉ tiêu giáo dục cũng có bước tiến mới; thực hiện tốt các chính sách xã hội; trong này tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,72%; an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định; cải cách hành chính được các ngành, các cấp quan tâm…

Về hoạt động của HĐND đổi mới cách làm, số nhiệm vụ thực hiện tăng như: chuẩn bị kỳ họp HĐND; họp thường kỳ của Thường trực để xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời; hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra, tiếp công dân; tiếp xúc cử tri... Kết quả chung về hoạt động của HĐND ngày càng thể hiện rõ là cơ quan quyền lực tại địa phương.

Về Chương trình kỳ họp bao quát được các nhiệm vụ. Trong đó có dự kiến trình kỳ họp ban hành 25 nghị quyết bao gồm lĩnh vực kinh tế có 16 nghị quyết; lĩnh vực xã hội có 7 nghị quyết; còn lại là các lĩnh vực khác.

Tuy nhiên đại biểu cũng lưu ý các vấn đề:

- Tạo điều kiện kêu gọi vốn đầu tư tốt hơn, xác định và tập trung thực hiện các dự án trọng điểm;

- Cố gắng đạt mức tăng trưởng bằng và cao hơn bình quân cả nước;

- Sớm chấn chỉnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung và tại bệnh viện Cà Mau nói riêng;

- Tính thực chất trong xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu xây dựng thêm xã đạt chuẩn cũng quan tâm giữ và nâng chất lượng xã đã đạt chuẩn;

- Quan tâm môi trường, nhất là phát triển nuôi tôm siêu thâm canh; khắc phục nhanh các hạn chế trong xây dựng nghề cá có trách nhiệm;

- Làm tốt hơn công tác cải cách hành chính;

- Đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; có các giải pháp tích cực hơn để ngăn chặn làm giảm tai nạn giao thông…

- Về hoạt động HĐND thể hiện tốt hơn là cơ quan quyền lực tại địa phương; làm tốt công tác giám sát; trong giám sát chỉ chọn vấn đề quan trọng, có tác động rộng, quan tâm chất lượng hơn số lượng, có những đề xuất kiến nghị hợp lý và theo dõi kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng./.

PVĐ