Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VI (năm 2018-2019)