Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống của ngành mà quan trọng hơn là đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, qua đây rút ra những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn cho thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016 dù có nhiều khó khăn cho phát triển kinh tế của tỉnh, song được sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, hỗ trợ của các ngành liên quan và sự nổ lực của đội ngũ cán bộ khối tài chính nên hoàn thành tốt nhiệm vụ; vài con số chủ yếu sau: Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 4.400 tỉ đồng, đạt 104,% kế hoạch; trong đó thu từ xổ số kiến thiết trên 680 tỉ đồng; tổng chi ngân sách 7.829 tỉ. Kết quả này có nguyên nhân từ đầu tư phát triển sản xuất, quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu đi đôi với bồi dưỡng nguồn thu; quản lý chi ngân sách đúng mục tiêu được Hội đồng Nhân dân thông qua và đảm bảo theo các quy định của Nhà nước. Sở còn quan tâm công tác tổ chức cán bộ như đào tạo được 10 thạc sĩ và tiếp tục đào tạo thêm nhiều thạc sĩ, sắp xếp bố trí nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức hợp lý hơn, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát động cán bộ công chức trong toàn ngành học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Một số cán bộ nguyên lãnh đạo và đương chức Sở Tài chính

Nhiệm vụ năm 2017 được giao cao hơn năm 2016 song ngành tài chính của tỉnh sẽ nổ lực thực hiện tốt. Sở đang triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể như: góp phần khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất; có giải pháp thiết thực quản lý nguồn thu tốt; quản lý chi đúng mục tiêu và các quy định của Nhà nước; tăng cường công tác tổ chức và cán bộ; phối hợp hoạt động với các ngành và địa phương chặt chẽ hơn…

L&H