Ngày 5/4/2019, huyện Phú Tân họp Ban tổ chức nhằm triển khai thực hiện Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện năm 2019 chuẩn bị cho việc tiếp nhận hồ sơ giải pháp thành lập Hội đồng giám khảo chấm sơ khảo tuyển chọn giải pháp chất lượng tốt tham gia Hội thi tỉnh Cà Mau lần thứ VI (2018 – 2019).

Dự họp có ông Phạm văn Đức, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau và các thành viên trong Ban tổ chức Hộ thi, Cuộc thi tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo huyện có ông Trương Hoàng Khải – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp huyện và thành thành viên Ban Tổ chức cùng lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Trên cơ sở tuyên truyền, phát động; huyện Phú Tân chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với Huyện Đoàn phát động, chỉ đạo Ban giám hiệu các trường học, các cơ sở Đoàn, Đội tích cực triển khai cho học sinh tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp các ngành, đoàn thể, các xã - thị trấn và HTX – hộ sản xuất kinh doanh triển khai về mục đích, ý nghĩa Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2019 rộng rãi trong hộ sản xuất, kinh doanh, nhân dân. Huyện Phú Tân dự kiến tổ chức sơ khảo vào tháng 6 năm 2019./.

Thành Trung