Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ IV (năm 2017-2018)