Vườn thuốc mẫu xã Tân Lộc huyện Thới Bình

Ngày nay, đông y được xem là di sản văn hóa của dân tộc, có vai trò và tiềm năng to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo tồn, bằng chủ trương đẩy mạnh công tác kế thừa, phát huy và phát triển y học cổ truyền mang tính dân tộc, khoa học và đại chúng bên cạnh nền y học hiện đại Việt Nam. Cụ thể như Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010, của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch hành động về phát triển y dược học cổ truyền đến năm 2020…  

Đến nay toàn tỉnh đã có 9/9 huyện, thành phố và 101/101 xã, phường thị trấn có Hội đông y có 1.300 hội viên, với hệ thống hàng chục phòng chẩn trị Đông y các cấp. Bình quân hàng năm khám chữa bệnh trên 940.000 lượt người/năm.

Các đơn vị huyện, thành Hội đều có xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo qui định của Bộ Y tế. Hiện tại có 9 vườn thuốc với diện tích tương đương 1000 m2, tuy nhiên những vườn thuốc này chưa mang tính bền vững còn mang tính thời vụ. Ngoài các vườn thuốc nam mẫu của hệ thống Hội các đơn vị còn vận động trong người dân trồng tại nhà và gìn giữ bảo quản với tổng số diện tích trên 50.000 m2 cho hơn 150 loại cây thuốc thông thường và quí hiếm. Các cấp hội đã củng cố, phát triển và sưu tầm di thực nhiều giống dược liệu từ các tỉnh và thu hái trên 100 tấn thuốc tươi và khô trong tỉnh đưa vào sử dụng, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tỉnh Hội phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế, thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch của Trung ương Hội và Bộ Y tế về mối quan hệ công tác giữa Hội và ngành y tế, Chỉ thị 02 Bộ Y tế về khôi phục vườn thuốc nam tại trạm y tế, Chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, Quyết định 2166/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền đến năm 2020… Hội Đông y tỉnh còn chủ động phối hợp với Hội Châm Cứu, Hội Chữ Thập Đỏ và các phòng thuốc phước thiện Tịnh Độ, điều tra và quản lý lực lượng thầy thuốc, hội viên hành nghề đông y, có kế hoạch đào tạo châm bồi kiến thức chuyên môn cho hội viên. Hằng năm mở 10 lớp tập huấn ngắn hạn từ 4 – 5 ngày cho tất cả thầy thuốc hội viên để cập nhật kiến thức mới và những chỉ thị chủ trương của Đảng và Nhà nước để hội viên biết và thực hiện. Tổ chức các hoạt động; trao đổi kinh nghiệm về các bài thuốc tâm đắc của các lương y; kế thừa, phát huy, hiện đại hóa những bài thuốc hay, cây thuốc quý; hội nghị điển hình tiên tiến tôn vinh những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển đông y tỉnh nhà, có 150 thầy thuốc hội viên là lương y cao tuổi đã được tôn vinh .

Bên cạnh những thuận lợi, Hội còn gặp những khó khăn, như về công tác khám chữa bệnh theo đông y chưa được phát huy đúng mức; kết hợp đông tây y trong khám chữa bệnh chưa nhiều; trang thiết bị và nguồn nhân lực còn thiếu; việc phát huy kế thừa bài thuốc hay, cây thuốc quý còn hạn chế; việc bảo tồn, nuôi trồng dược liệu chưa được quan tâm, đào tạo chưa được nhiều. Nguồn quỹ đất để bảo tồn gen, cây giống bản địa cũng chưa có. Kinh phí, phương tiện để cho Hội hoạt động nhìn chung cũng còn ít so với yêu cầu phát triển mạng lưới Đông y trong tỉnh ./.

Hồng Thúy Hằng