Vài nét về phát triển và hoạt động của hội thành viên

Những năm qua công tác phát triển tổ chức hội được Thường trực liên hiệp Hội quan tâm. Năm 2010 có 14 tổ chức hội thành viên, với hơn 9.000 hội viên, đến nay lên 26 tổ chức hội thành viên và hơn 15.500 hội viên; trong đó có 3 hội đặc thù, 5 hội liên kết. Hội thủy sản có nhiều hội viên nhất, nhiều tổ chức hội thành viên có cấp hội ở huyện, xã như: hội Thủy sản, hội Đông y, hội Bảo vệ người tiêu dùng, hội Bảo vệ thực vật...

Hội hoạt động các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp như: Hội Điện lực, Hội Xây dựng, Hiệp hội các Doanh nghiệp, Hiệp hội Vận tải, Hội Cầu đường... Các hội hoạt động lĩnh vực xã hội như: Hội Khoa học Lịch sử, Hội Châm cứu, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Y học... Lĩnh vực khác như: Hội Luật gia, Hội Sinh vật cảnh, Hội Tin học; Hội Thống kê; một số hội thuộc lĩnh vực chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Có thể nói hầu hết các lĩnh vực có nhu cầu bức xúc của đời sống xã hội đều có hội hoạt động.

Nhiều hội hoạt động tốt, tính trong 6 tháng năm 2017

- Hội Đông y: sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền về phát triển đông y, xây dựng mạng lưới tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ hội, sưu tầm và nuôi trồng dược liệu, khám chữaa bệnh cho hơn 800.000 lượt người, cấp thuốc miễn phí khoảng 6 tỉ đồng; ngoài ra, Chi hội Đông y các huyện đều làm tốt công tác khám, chữa bệnh và các nhiệm vụ khác. Nhìn chung các hoạt động của Hội Đông y diễn ra khá tốt, lượng bệnh nhân đến khám, điều trị ngày càng nhiều, uy tín của Hội ngày càng nâng lên.

Phối hợp hội thảo khoa học

- Hội Thủy sản: xây dựng đến nay được 461 tổ chức các cấp và hơn 9.400 hội viên; phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện: tập huấn kỹ thuật 47 lớp, gần 1.500 học viên; tổng kết nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tổ chức thả hàng triệu con giống thủy sản tái tạo nguồn lợi; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể; tổ chức các hình thức kinh tế tập thể trong sản xuất thủy sản; cùng xây dựng chuỗi giá trị; hội lấy mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh làm nhiệm vụ chính trị của mình.

Hội Thủy sản phối hợp xây dựng mô hình tôm siêu thâm canh

- Hội Châm cứu: khám và điều trị cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân, châm cứu miễn phí quy thành tiền hàng tỉ đồng; tham gia với các cơ sở y tế khám từ thiện nhiều lần và tham gia nhiều hoạt động từ thiện mà hội có điều kiện. Ngoài việc nâng cao tay nghề cho kỹ thuật viên của mình, hội còn tham gia giảng dạy tại trường Cao đẳng Y tế.

Các hội trên chỉ là số ít trong nhiều hội hoạt động tốt. Tuy nhiên còn một số hội hoạt động yếu như về xây dựng tổ chức, thiếu chương trình, kế hoạch, không bám chặt nhiệm vụ trong điều lệ hội, công tác quản trị hội lúng túng... Các hội này đều trong diện tự cân đối tài chính.

Thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa hội thành viên và Thương trực Liên hiệp Hội thời gian qua

Để hoạt động phối hợp có nề nếp, hiệu quả; Chủ tịch Liên hiệp Hội có Quyết định số 12/QĐ-LHH ngày 21/2/2012 ban hành “Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các hội thành viên”; qua nhiều năm thực hiện thấy cần điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp hơn nên Chủ tịch Liên hiệp Hội có Quyết định số 36/QĐ-LHH ngày 9/3/2017 thay cho Quyết định trên. Nội dung các quyết định này đều được các hội thành viên thống nhất thực hiện có kết quả, nhưng chưa đạt như mong muốn.

Nhiều công tác phối hợp thực hiện tốt. Những năm qua huy động gần 500 trí thức, trong đó hơn 3/4 là ở các hội thành viên; gần 1.000 lượt hội viên tham gia các hội thảo khoa học; trên 800 lượt hội viên tham gia viết tin, bài trên Trang thông tin Điện tử và Bản tin Trí Thức Cà Mau; với tư cách tổ chức hoặc chuyên gia, Thường trực Liên hiệp Hội cùng các tổ chức hội thành viên thực hiện nhiều hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người sản xuất, xây dựng và nhân rộng mô hình; cùng tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh niên nhi đồng và đã đạt nhiều giải toàn quốc do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức; hàng năm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học nghị quyết, chủ trương, chuyển tải các thông tin quan trọng cho trí thức và hội viên...

Tuy nhiên hạn chế còn nhiều, chủ yếu là: Số lượng hoạt động phối hợp còn ít so với lực lượng trong hệ thống hội; một số đầu việc theo Quy chế phối hợp chưa thực hiện; chưa lập kế hoạch phối hợp hoạt động hàng năm; có nhiệm vụ của hội thành viên phối hợp được nhưng lại “quên”…

Một số nhận xét về phát triển tổ chức hội và hoạt động phối hợp

Những nhân tố dẫn đến kết quả

Liên hiệp Hội Việt Nam đề xuất với Chính phủ nhiều cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý để xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội; có nhiều hoạt động hỗ trợ cho hội cấp tỉnh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND quan tâm công tác tập hợp trí thức qua kênh Liên hiệp Hội nên tạo nhiều điều kiện thuật lợi từ cơ chế, ra các văn bản chỉ đạo đến xử lý một số vấn đề cụ thể…

Cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn; trong đó rất quan tâm việc xây dựng tổ chức hội thành viên và các hoạt động phối hợp. Nhiều thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh sinh hoạt tại các hội thành viên là cầu nối với cơ quan Thường trực.

Nhiều tổ chức hội thành viên thực hiện tốt điều lệ của hội mình; xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển và gắn kết với Thường trực Liên hiệp Hội trong các hoạt động phối hợp theo quy chế.

Những nhân tố dẫn đến hạn chế

Chưa có cơ chế tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Thường trực Liên hiệp Hội và hội thành viên mà chỉ là sự tự giác, nên công tác phối hợp còn lỏng lẻo.

Đầu việc hoạt động phối hợp theo quy chế thì nhiều song khối lượng công việc thì ít; ví dụ: phối hợp trong hội thảo khoa học thì mỗi năm từ 2 đến 3 cuộc và chỉ phối hợp với vài hội thực hiện; công tác tư vấn, phản biện và giám định mỗi năm cũng từ 3 – 4 cuộc thì cũng chỉ huy động khoảng 30 chuyên gia/hơn 15.000 hội viên…

Còn một ít hội hoạt động yếu, thiếu nề nếp, không bám điều lệ của mình…, khi đó Thường trực liên hiệp Hội chưa có giải pháp tác động hiệu quả…

Làm tốt hơn nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội thành viên và hoạt động phối hợp

Cần nhận thức tổ chức hội là tồn tại khách quan do nhu cầu của xã hội. Đây cũng là nhân tố để thế lực không tốt, những người bất mãn…lập đoàn, hội tiến hành những hoạt động gây bất lợi đến công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động xây dựng và phát triển hội theo quy định của nhà nước và yêu cầu của xã hội vừa khai thác nguồn nhân lực quí của xã hội vì mục tiêu ích nước, lợi dân mà còn đấu tranh chống lại các thế lực, những người có thể cản trở, gây hại cho đất nước.

Chuyển biến sâu hơn về nhận thức trong nội bộ và xã hội về nhiệm vụ tập hợp trí thức qua tổ chức Liên hiệp Hội; trong đó rất quan trọng là xây dựng tổ chức hội thành viên và các hoạt động phối hợp.  

Thường trực Liên hiệp Hội có giải pháp tích cực hơn góp phần xây dựng tổ chức hội thành viên và công tác phối hợp. Thông thường để có tổ chức mạnh thì trước hết là cấp lãnh đạo của tổ chức đó mạnh. Lãnh đạo mạnh phải là những người có uy tín, nhiệt tâm với tổ chức mình, có năng lực điều hành, xây dựng khối đoàn kết, xác lập được nề nếp hoạt động phù hợp.

Tìm những hình thức hoạt động linh hoạt, nhẹ nhàng để tập hợp trí thức như diễn đàn trí thức với từng chủ đề cụ thể; tọa đàm khoa học các vấn đề bức xúc như giải pháp phát triển nuôi tôm siêu thâm canh, giải pháp phát triển du lịch,… tổ chức hình thức này đơn giản và hiệu quả, mặt khác tập hợp được nhiều trí thức từ các hội thành viên.

Ngay từ đầu năm các tổ chức hội thành viên lựa chọn các việc thuộc nhiệm vụ phối hợp với Thường trực Liên hiệp Hội và hội bạn mà cần vai trò trung gian của Thường trực Liên hiệp Hội để tổng hợp thành kế hoạch chung. Khi có phát sinh mới sẽ bổ sung.

Bằng nhiều hình thức phổ biến các kinh nghiệm tốt về xây dựng hội và thực hiện nhiệm vụ phối hợp. Ít có hội mạnh toàn diện; song mặt mạnh của hội này tham khảo được cho hội khác. Để làm được điều này đòi hỏi phải có thông tin giữa hội thành viên và Thường trực Liên hiệp Hội.

Phát huy thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội đang sinh hoạt tại các hội thành viên vừa chỉ đạo trực tiếp vừa là cầu nối với Thường trực Liên hiệp Hội.

Phối hợp với các cơ quan có nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ hội như: Sở Nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành có hội hoạt động.

Nhã Lam