Chiếc giường thông minh của Trần Thảo Vy đạt giải Nhất

Tranh cổ động bằng rác thải nhựa của Phạm Nhật Linh đạt giải Nhì

Lật đật ra biển của Nguyễn Hồng Hoàng Kha đạt giải Ba

Cầu vượt thông minh của Huỳnh Từ Nhã Lam đạt giải Ba

Mô hình xử lý rác thải thực phẩm hữu cơ của Đoàn Văn Khang đạt giải Ba

Máy phát điện gió Mini của Lâm Tuyết Ngưng và Lâm Văn Tèo Em đạt giải Ba

Máy đun nước bằng năng lượng mặt trời của Nguyễn Trọng Phúc đạt giải KK

 

Tranh gạo của Lê Hằng Ny đạt giải KK

 

Ngôi nhà ước mơ của Lê Thái Bảo đạt giải KK

Ban Tổ chức