Về dự có ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các ông (bà) trong Ban Chấp hành Tỉnh ủy đương nhiệm; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sĩ quan cấp cao trong tỉnh nghỉ hưu; mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các đơn vị vũ trang; đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh. Trên 200 đại biểu.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng. Qua kháng chiến chống Pháp, Mỹ dù trang bị của ta không hiện đại song với chiến lược, chiến thuật khôn khéo và tinh thần quyết chiến, quyết thắng chúng ta đã đánh bại hai đế quốc lớn nhất hành tinh và còn tiếp tục chiến thắng hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; sự lớn mạnh của quân đội ta gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân là sự kết hợp giữa chiến tranh hiện đại và chiến tranh nhân dân; điều đó còn thể hiện ý chí thống nhất trong xã hội.

Ảnh tư liệu

Chủ tịch UBND Nguyễn Tiến Hải cũng đánh giá bối cảnh phức tạp khu vực và thế giới có tác động tiêu cực đến anh ninh chính trị của nước ta; từ đó xác định nhiệm vụ tới của lực lượng vũ trang và trách nhiệm của các ngành, các cấp tích cực xây dựng lực lượng vũ trang và nền quốc phòng toàn dân. Ông cũng kêu gọi Đảng bộ, quân, dân hãy luôn luôn phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Với tinh thần trên, đại diện Hội Cựu chiến binh bày tỏ tâm huyết của hơn 30.000 cựu chiến binh thề giữ vững truyền thống quân đội anh hùng, nguyện là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương.

Cùng với đó, đại diện tuổi trẻ lực lượng vũ trang bày tỏ niềm tự hào và cố gắng cao nhất học tập các thế hệ đi trước, góp phần xứng đáng trong xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng chính quy, hiện đại, tinh thần chiến đấu và chiến thắng, xây dựng tốt đạo đức cách mạng luôn xứng với danh hiệu “Người lính Cụ Hồ”; thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho./.

PVĐ