Tham dự khai mạc có đại diện lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, các đơn vị phối hợp tổ chức: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh và Truyền hình, thành viên Hội đồng giám khảo.

Cuộc thi lần này đã nhận được 97 mô hình, sản phẩm dự thi của các huyện, thành phố: Thới Bình (24 mô hình, sản phẩm), Trần Văn Thời (21 mô hình, sản phẩm), U Minh (17 mô hình, sản phẩm), thành phố Cà Mau (12 mô hình, sản phẩm), Đầm Dơi (9 mô hình, sản phẩm), Cái Nước (6 mô hình, sản phẩm), Năm Căn (8 mô hình, sản phẩm).

Phát biểu khai mạc Hội đồng giám khảo chấm giải Cuộc thi, ông Mai Hữu Chinh, chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhấn mạnh: Hội đồng giám khảo xem xét, đánh giá, tuyển chọn trên cơ sở công tâm, khách quan và khoa học lựa chọn những hồ sơ, mô hình, sản phẩm xứng đáng nhất để xếp hạng trao giải và tuyển chọn hồ sơ, mô hình sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2020.

Dự kiến, Hội đồng giám khảo chấm giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ V (2019-2020) sẽ làm việc trong 2 ngày 19-20/8/2020.

Dương Thu Thủy