Tham dự họp có các thành viên của Ban tổ chức gồm: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Ban Dân tộc; ngoài ra Ban tổ chức hội thảo còn mời thêm đại diện các phòng ban chuyên môn, báo, đài để đưa tin.

Tại cuộc họp, Ông Mai Hữu Chinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật- Trưởng Ban tổ chức hội thảo đề nghị đại biểu thảo luận xoay quanh việc giải quyết lao động việc làm ở nông thôn trong thời gian 5 năm qua như thế nào và định hướng những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản thống nhất các nội dung tham luận mà Ban tổ chức đề xuất như: Thực trạng về lao động nông thôn ở tỉnh Cà Mau hiện nay, những vấn đề cần giải quyết; Thực trạng lao động việc làm nông thôn thời gian qua gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; Thực trạng và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ vào giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...

Ban tổ chức sẽ tiếp thu và điều chỉnh tên đề tài tham luận phù hợp theo góp  ý của đại biểu để ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo. Dự kiến, hội thảo sẽ tổ chức cuối tháng 11/2020.

DTT