Tại cuộc họp, thành viên Ban tổ chức Cuộc thi đã được nghe báo cáo kết quả chấm giải Cuộc thi cụ thể: Cuộc thi đã nhận được 97 mô hình, sản phẩm dự thi của 7 huyện, thành phố tham gia gồm: Thới Bình, Cà Mau, Trần Văn Thời, Cái Nước, Năm Căn, U Minh, Đầm Dơi.

Qua 3 ngày chấm sơ tuyển và 1 ngày chấm chung khảo, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 25/97 mô hình, sản phẩm chất lượng nhất để trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì; 06 giải Ba, 15 giải Khuyến khích; trong đó, lĩnh vực I: Đồ dùng dành cho học tập đạt 05/13 mô hình, sản phẩm; lĩnh vực II: Phần mềm tin học đạt 00/05 mô hình, sản phẩm; lĩnh vực III: Các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em đạt 05/34 mô hình, sản phẩm; lĩnh vực IV: Sản phẩm thân thiện với môi trường đạt 07/15 mô hình, sản phẩm; lĩnh vực V: Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế đạt 08/30 mô hình, sản phẩm.

Sau khi được nghe báo cáo kết quả chấm giải, các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi cơ bản thống nhất với kết quả mà Hội đồng giám khảo chấm giải; thống nhất trong việc chọn lựa 06 mô hình, sản phẩm đạt kết quả cao để gửi tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2020.

Ban tổ chức Cuộc thi cũng thống nhất với đề xuất của Liên hiệp Hội về việc xét khen thưởng huyện có nhiều sản phẩm dự thi nhất, huyện có nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, Trường có nhiều sản phẩm dự thi, Trường có nhiều sản phẩm đạt giải.

Cũng trong sáng ngày 25/8/2020, Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã mời các thí sinh có sản phẩm được chọn lựa tham gia Cuộc thi toàn quốc hoàn thiện sản phẩm để gửi tham dự đúng thời gian quy định. Dự kiến, Cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vào khoảng tháng 11/2020, là thời gian sau khi có kết quả của Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2020.

DTT