Về dự và chỉ đạo có ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các giáo sư, phó giáo sư, các chuyên gia khoa học, các nhà quản lý, công ty tư vấn, các Ban quản lý dự án của tỉnh và các huyện… có trên 100 đại biểu dự.

Mô hình công nghệ phi kim

Ưu điểm của vật liệu là: Chống xâm thực bởi nước mặn; so với công trình xây dựng bằng vật liệu truyền thống thì giá thành thấp hơn từ 20% trở lên và thời gian thi công công trình chỉ bằng 1/3; dễ di dời. Vật liệu này đã được cấp bằng sáng chế cấp nhà nước; đã ứng dụng 43/63 tỉnh thành trong nước. Các ưu điểm của vật liệu phù hợp với yêu cầu xây dựng các công trình tại Cà Mau.

Công ty đã sản xuất nhiều sản phẩm cung cấp cho thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia bằng công nghệ phi kim như: Kè chống lở ven biển, kè sông, cống điều tiết triều, hệ thống xử lý nước thải, mương hợp thành mỏng đúc sẵn, cống cấp thoát nước nuôi tôm, nhà bê tông cốt phi kim siêu nhẹ, hầm tự hoại, tấm lắp ghép chống xói, giải pháp phá sóng, rảnh thoát nước giao thông đô thị, bể chứa - lọc nước mưa, dải phân cách…

Các chuyên gia khoa học thừa nhận tính khoa học của vật liệu và sử dụng vào các sản phẩm của công ty là phù hợp. Các nhà quản lý, đại diện sở ngành tỉnh và huyện đều xác định sản phẩm phù hợp với đặc điểm của tỉnh và tỉnh có nhu cầu lớn và thị trường tốt. Đại biểu đề xuất công trình sản phẩm nào phức tạp về kỹ thuật thì nên qua bước thử nghiệm như bờ kè sông, biển; công trình sản phẩm nào đơn giản về kỹ thuật và đã đủ độ tin cậy thì triển khai ứng dụng. Chủ thể sử dụng công trình sản phẩm là cơ quan nhà nước nếu thấy cần thì trình Ủy ban nhân dân; chủ thể sử dụng là dân thì địa phương hỗ trợ Công ty tổ chức tiếp thị. Khi thị trường vật liệu phi kim phát triển thì công ty nên mở xưởng tại Cà Mau./.     

Khả Hân