Dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Kiên Cương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số nhà khoa học đầu ngành về thủy sản trong nước, các tổ chức phi chính phủ, đại diện lãnh đạo huyện, thành phố Cà Mau, các sở ngành, các hội thủy sản của tỉnh và cấp huyện, các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT, một số hợp tác xã nuôi tôm và sản xuất giống.

Hội thảo nhằm tìm ra nội dung và giải pháp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc "Xây dựng quy hoạch phát triển Cà Mau thành một trong những vựa tôm lớn nhất ĐBSCL và cả nước". Đại biểu trao đổi những nội dung cụ thể như: Phân tích thực trạng nghề nuôi tôm; dự báo thị trường thế giới và trong nước; xác định quan điểm, định hướng; mục tiêu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, năm 2020 thực hiện các hình thức nuôi: Siêu thâm canh 1.000 ha, bán thâm canh và thâm canh 12.000 ha, quảng canh cải tiến 267.000 ha; trong này chia ra: tôm - lúa 35.000 ha, tôm - rừng 30.000 ha, chuyên tôm 202.000 ha. Tổng sản lượng tôm nuôi đạt 280.160 tấn.

Các nội dung và dự án thành phần phải quan tâm: Tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực; tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất giống, qui trình nuôi tôm; xây dựng và nhân rộng mô hình có hiệu quả; Dự án "Thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tích tụ ruộng đất để nuôi tôm thâm canh tỉnh Cà Mau"; Dự án "Thí điểm phát triển Doanh nghiệp xã hội tôm - rừng, tôm - lúa; Dự án "Thí điểm phát triển Hợp tác xã kiểu mới trong các loại hình nuôi tôm qui mô nhỏ"; Dự án "Thí điểm phát triển liên kết chuổi giá trị ngành ngành tôm Cà Mau"; Dự án "Xây dựng thương hiệu tôm sú Cà Mau"; tổ chức nhân rộng các mô hình.

Đại biểu nhận thấy chỉ tiêu đặt ra khá cao, song vấn đề là giải pháp hợp lý với sự nổ lực của Đảng bộ và nhân dân thì ngành tôm Cà Mau sẽ đạt được kết quả như kỳ vọng./.

V&B