Phương pháp dùng giầy xốp trong điều trị lỗ đáo do bệnh phong tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Cà Mau