Đi khảo sát thực tế tuyến đường về xã Tam Giang Tây và một điểm trường tụt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Ngọc Hiển; đi cùng đoàn khảo sát có lãnh đạo phòng Giáo dục – Đào tạo và lãnh đạo Ban Quản lý DA huyện.

Đối với Dự án xây dựng tuyến đường về trung tâm xã Tam Giang Tây, thực hiện đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, UBND huyện Ngọc Hiển đã quan tâm chỉ đạo kịp thời việc duy tu, sửa chữa nền đường, mặt đường tại các vị trí oằn lún, gồ ghề, bong tróc, mép đường bị xói lở gây thu hẹp mặt đường, sửa chữa bù lún các đường dẫn vào cầu, gia cố các cống bị lún, sụp hư hỏng do người dân làm cống xổ vuông… Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc bảo vệ, khai thác tuyến đường, đảm bản an toàn hành lang lộ giới góp phần giữ gìn công trình bền vững phục vụ tốt việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Đối với Dự án trường đạt chuẩn quốc gia bị tụt chuẩn, thực hiện ý kiến kiến nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, huyện Ngọc Hiển cũng đã cố gắng tập trung mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng trường lớp cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy và học của huyện vùng sâu, vùng xa. Đồng thời huyện cũng đề xuất tỉnh nên có cơ chế đặc thù cho huyện, tăng cường hỗ trợ nguồn kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất bị xuống cấp cũng như xây dựng nhà công vụ cho đội ngũ giáo viên ổn định chỗ ở, yên tâm công tác./.

Lây Nguyễn