Về dự có trên 100 đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành qua các thời kỳ, các đồng chí một số ngành liên quan của tỉnh và Tổ Biên tập. Chủ trì hội nghị có Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị với tinh thần là thống nhất sự quan trọng xây dựng Kỷ yếu và chân thành xin ý kiến đại biểu bổ sung hoàn thiện dự thảo.

Hơn 10 ý kiến thảo luận và nhiều đồng chí đóng góp bằng văn bản hoặc ghi vào dự thảo. Mỗi ý kiến khía cạnh khác nhau, song tinh thần chung là: Kỷ yếu chỉ đưa các vấn đề cốt lõi nhất, đúng sự thật, giới hạn từ thời kỳ 1945 – 2020 và nhân sự trong Ban Chấp hành. Dự thảo đã được xây dựng công phu, cơ bản tốt.

Phần lời nói đầu chỉ 02 trang mà khái quát hình ảnh của huyện Đầm Dơi suốt các thời kỳ dài, gợi lại sâu sắc về truyền thống cách mạng của quê hương, lòng tự hào của mỗi người.

Phần đầu kỷ yếu là một số hình ảnh có tính đại diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh về thăm và làm việc với huyện.

Phần hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã sưu tập được các hình ảnh tưởng chừng không thể như đồng chí Trần Văn Hy, sinh cách đây 118 năm, vào Đảng cách đây 74 năm là thư Bí chi bộ đầu tiên…

Bố cục theo thứ tự Bí thư, Phó bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Kết hợp giữa thời gian và theo chữ cái. Trích yếu từng đồng chí gọn, rõ, thông tin và ảnh 01 người trong 01 trang.

Phần phụ lục là danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành qua các lần đại hội từ năm 1976 đến nay.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến bổ sung như: Cần vài ảnh lãnh đạo cấp trên về thăm và làm việc thời chống Pháp, chống Mỹ; giới thiệu tóm lược các lần huyện “thay tên đổi họ”; lời nói đầu nên nhắc lại tên vài trận đánh oanh liệt và liệt sĩ tiêu biểu. Các cụ lão thành cung cấp thêm một số đ/c còn sót. Khó tránh việc truy cập chưa đầy đủ vì thời gian lùi quá xa và lưu trữ dữ liệu trước kia thiếu chu đáo; ngay tại cuộc họp có đồng chí trên 80 tuổi gợi nhắc tên đồng đội mà vẫn chỉ tham khảo để xác minh chứ không khẳng định được. Nếu kỷ yếu hay lịch sử cũng vậy chậm xây dựng chừng nào là khó thêm chừng ấy. Nhiều ý kiến đề nghị phân ra nhiều giai đoạn; thiết kế lại phụ lục; điều chỉnh phần ghi chú từng cá nhân sao thấy tính liên tục…

Đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo kỷ yếu và có nguyện vọng được bổ sung một số vấn đề để hoàn thiện, sớm có kỷ yếu chính thức./.

 

PVĐ