Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, đánh giá những ưu khuyết điểm của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong nhiệm kỳ qua, các mặt công tác Hội đã được kiện toàn, từng bước đi vào hoạt động ổn định. Hiện nay, số hội viên của Hội là 141, chủ yếu là bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng; hoạt động của Hội chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; tham gia nghiên cứu khoa học và phản biện…

Để Hội Y học dự phòng ngày càng phát triển, hoạt động mang lại hiệu quả cao trong hệ y tế dự phòng của tỉnh nhà, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội xác định mục tiêu là xây dựng và phát triển Hội trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp vững mạnh, tập hợp được đa số đội ngũ cán bộ y tế, quan tâm đến lĩnh vực y học dự phòng cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng nền y học dự phòng Việt Nam nói chung và y học dự phòng tỉnh Cà Mau nói riêng ngày càng tiếp cận nhanh với nền y học hiện đại và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Y học dự phòng lần II (nhiệm kỳ 2019 – 2024) gồm 39 Ủy viên, Ban Thường vụ 11 Ủy viên, Ban Kiểm tra 07 thành viên, theo đó ông Nguyễn Thanh Dân tái đắc cử Chủ tịch Hội Y học dự phòng tỉnh Cà Mau lần thứ II (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

VT