Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lý Minh Vững – Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình cùng với 70 đại biểu chính thức được triệu tập và khách mời các ban ngành đoàn thể có liên quan.

Nhiều năm qua, Hội Thủy sản huyện Thới Bình luôn quan tâm vận động hội viên và nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, sản xuất đa cây con trên cùng diện tích đất đạt hiệu quả cao. Trong ảnh: Hội viên thu hoạch tôm càng xanh trên đất trồng lúa đạt hiệu quả cao. Ảnh: Thanh Trà

Trong nhiệm kỳ qua Hội Thủy sản huyện tổ chức xây dựng được 12/12 BCH xã, thị trấn, 68 chi hội ấp, khóm với 1.186 hội viên, có 166 đảng viên tham gia tổ chức hội. Hoạt động của Hội ngày được nâng cao về chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế của hội trong đời sống xã hội ở địa phương.

Ngoài ra Hội còn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, Viện, trường, các mạnh thường quân tổ chức tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ 55 lớp hơn 2.200 lượt người tham dự và xây dựng 25 mô hình thí điểm về nuôi trồng thủy sản có hiệu quả được nhân rộng như: Nuôi tôm quảng canh cải tiến 2, 3 giai đoạn, nuôi tôm càng xanh, tôm sú, cua… trên ruộng lúa có hàng ngàn lượt người tham gia; Hội thảo đầu bờ, đối thoại rút kinh nghiệm hàng trăm cuộc trong sản xuất.

Hội Thủy sản huyện thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước địa phương như: Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 13.500 ha; Diện tích nuôi tôm quảng canh, lúa tôm 36.539 ha, diện tích nuôi cá nước ngọt, lợ hơn 300 ha. Sản lượng thủy sản hàng năm đạt hơn 40.000 tấn.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Thủy sản huyện quyết tâm tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất đạt những chỉ tiêu đề ra của địa phương trên lĩnh vực thủy sản.

- Phát triển từ 800 hội viên trở lên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội.

- Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình mới phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, không ngừng nâng cao năng suất, cải tiến kỹ thuật, đưa đời sống vật chất, tinh thần nhân dân và hội viên ngày càng cao, có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Đại hội đã bầu BCH Hội Thủy sản huyện Thới Bình là 21 đồng chí có 01 nữ. Trong đó có 01 Chủ tịch và 02 phó chủ tịch, ban kiểm tra 02 đồng chí./.

Diệp Thanh Hải - Phó chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh Cà Mau