Dự Hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các phòng ban liên quan của các huyện và thành phố Cà Mau, các tổ chức cá nhân có thành tích, lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có tham gia chương trình với trên 200 đại biểu.

Hội nghị thực hiện nhiều nội dung, trong đó chủ yếu là: Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, các tham luận và thảo luận; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho khen 10 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xây dựng nông thôn mới. Mỗi đại biểu có ý kiến góc độ khác nhau, song tinh thần, nhận thức chung giống nhau là 10 năm với sự cố gắng cao nhất của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đạt nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên còn hạn chế nhất định. Hội nghị nghiêm túc tìm ra nguyên nhân ưu điểm và hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn.

Theo đó, tổng số tiêu chí toàn tỉnh đạt 1.119 tiêu chí, bình quân 13,65 tiêu chí/xã, tăng 4 lần so năm 2010. Có 30/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 36,6%; tăng 36,6% so 2010; 7 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí. Các xã còn lại đạt từ 8,5 đến 14 tiêu chí. Trong này, đáng chú ý là có 35 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, là những xã có nhiều khả năng sớm đạt tiêu chí nông thôn mới.

Tuy tổng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đạt xấp xỉ khu vực và cả nước, song so từng tiêu chí thì Cà Mau có nhiều tiêu chí cao hơn như: thủy lợi đạt 82/82 xã cao hơn khu vực 1,5%, cao hơn cả nước 7,7%; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 82/82 xã đạt tiêu chí, cao hơn 9,9% so khu vực, cao hơn 11,6% so cả nước; nhà ở dân cư có 72/82 xã đạt tiêu chí, cao hơn 7,4% so khu vực và 11,3% so cả nước; thu nhập bình quân đầu người có 64/82 xã đạt tiêu chí, chiếm 78%, cao hơn khu vực 3,9% và 10,7% so cả nước; 82/82 xã đạt tiêu chí lao động việc làm, cao hơn 1,6% so khu vực và 2,1% so cả nước; 69/82 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất, chiếm 84,1%, cao hơn 6,7% so khu vực và 3,9% so cả nước; giáo dục và đào tạo có 82/82 xã đạt tiêu chí, chiếm 100%, cao hơn khu vực 6,6% và cả nước 10,1%... Một số tiêu chí thấp hơn khu vực và cả nước như: điện, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, môi trường và an toàn thực phẩm, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông.

Ảnh: Thanh Trà

Từ đánh giá phân tích sâu sắc tình hình đã qua, đại biểu thống nhất với Ban Chỉ đạo những nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2020 sau: mục tiêu cụ thể ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới và ít nhất 5 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, ít nhất 02 xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, có 27 ấp khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập tăng trên 1,6 lần so với năm 2015. Huy động các nguồn vốn 1.275 tỉ, trong đó dân đóng góp 140 tỉ, chiếm 11%. Hội nghị cũng thống nhất quyết tâm nhiều chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030.

Để thực hiện mục tiêu trên Ban chỉ đạo xác định một số nhiệm vụ, và các nhóm giải pháp chủ yếu gồm: công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý; truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động; triển khai và thực hiện tốt các cơ chế chính sách; xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới phù hợp từng địa phương, thời điểm; phát động phong trào thi đua "Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới".

Phát biểu chỉ đạo, Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, gợi mở nhiều giải pháp; khẳng định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ ưu tiên của đảng bộ và nhân dân. Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hội nghị và phát động phong trào thi đua. Ông nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; nông thôn mới là kết quả của sự cố gắng cao nhất, của phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp ở mỗi thôn xóm, mỗi tổ chức, từng gia đình và tất cả mọi người./.

Phạm Văn Đức