Dự Hội nghị gồm có các Báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Báo cáo viên thành phố Cà Mau và các đồng chí Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về: Thực trạng hoạt động của các loại hình doanh nghiệp ở nước ta và công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo sự chuyển biến căn bản cho doanh nghiệp phát triển; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới như: về kinh tế - xã hội; tuyên truyền Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); năm APEC 2017 và tuần lễ cấp cao APEC; kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (ngày 07/11/2017); vấn đề vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý các tình huống phát sinh, góp phần ổn định chính trị, an ninh, trật tự./.

Nguyễn Văn Nam