Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội thi sáng tạo kỹ thuật
Trong những năm gần đây, hàng loạt “sân chơi” trí tuệ nhằm khơi dậy khả năng sáng tạo khoa học, kỹ thuật của học sinh đã được tổ chức. Trong đó, phải kể đến hiệu ứng từ cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”, do Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, khi số lượng của các đề tài, giải pháp tham gia “sân chơi” này ngày một tăng và chất lượng ngày một nâng cao.
Hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi), Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) được các sở, ban ngành, địa phương quan tâm, đã phát huy được sức mạnh lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân trong việc tạo ra những công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật,… ứng dụng vào đời sống sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng (Hội thi, Cuộc thi) nhằm mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong cán bộ, nhân dân và các em học sinh; phát hiện những nhân tố mới trong khoa học và công nghệ, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả những giải pháp kỹ thuật, những ý tưởng hay có khả năng áp dụng vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tấ - xã hội của tỉnh.
Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) được Chính phủ chỉ đạo từ lâu. Tính đến nay Cà Mau thực hiện được 6 lần và đều đạt kết quả nhất định. Chúng ta xem tổ chức Hội thi là trách nhiệm, nghĩa vụ và yêu cầu của đời sống và sản xuất.
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VI (năm 2018 - 2019) và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ V (năm 2019 - 2020) có buổi làm việc với Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi huyện Trần Văn Thời để nắm tình hình tuyên truyền, vận động, tiếp nhận giải pháp tham gia dự thi và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với cơ sở.
Ngày 9 tháng 4 năm 2019, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VI (năm 2018 - 2019) và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ V (năm 2019 - 2020) có buổi làm việc với Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc huyện Ngọc Hiển để nắm tình hình tiếp nhận, tuyên truyền, vận động và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với Ban Tổ chức của huyện.
Quay về đầu trang