Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Các hội viên
Nhiều năm qua, vai trò Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau đóng vai trò chi phối rất lớn cho các Hội thành viên trên nhiều lĩnh vực – nhất là lĩnh vực khao học kỹ thuật, quy tập đội ngũ trí thức là tầng lớp đóng vai trò cơ bản cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trong đó có Hội Thủy sản tỉnh Cà Mau.
Quay về đầu trang